Правила використання платіжних цифрових карток, які емітовані платіжною установою в системах мобільних платежів

1. Загальні положення.
1.1. Даний Додаток є невід’ємною частиною Публічного Договору про надання платіжних послуг фізичним особам ТОВ «НоваПей» та регламентує загальні правила використання платіжних цифрових карток які емітовані платіжною установою в системах мобільних платежів (надалі по тексту цього Додатка – «Правила»).
1.2. Терміни та визначення, що вживаються в цьому Додатку:
Безконтактна оплата – платіж, здійснений з використанням Цифрової картки.
Договори з третіми особами – угоди з Сервіс-провайдерами та іншими постачальниками послуг.
Гаманець – програмне забезпечення для Платіжних безконтактних послуг через технологію бездротового високочастотного зв’язку малого радіусу дії (NFC).
Платіжні безконтактні послуги – Безконтактна оплата через Систему мобільних платежів з використанням NFC.
Правила Сервіс-провайдера – правила використання Гаманця та Системи, укладені між Клієнтом і Сервіс-провайдером
Сервіс-провайдер – компанія, розробник Гаманця.
Система мобільних платежів – програмне забезпечення для здійснення платіжних операцій з використанням NFC.
Пристрій – електронний пристрій з встановленим Гаманцем.
Цифрова карта – Платіжна картка що емітована Платіжною установою, цифровий образ якої Користувач зареєстрував у Системі мобільних платежів.
Токенізація Платіжної картки – процес заміни конфіденційних даних Платіжної картки, таких як номер, термін дії та код перевірки, на унікальний ідентифікатор, званий токеном (надалі – Токен). Тобто замість зберігання фактичних даних щодо Платіжної картки генерується шифр – саме він й використовується надалі для її ідентифікації.
Інші терміни та визначення використовуються в значенні, наведеному в тексті вказаному вище Публічного Договору про надання платіжних послуг фізичним особам та у значенні визначеному чинним законодавством України.
1.3. Ці Правила встановлюють умови доступу і використання Цифрових карток Користувача виключно у відносинах між Платіжною установою та Користувачем. Сервіс-провайдери та інші незалежні постачальники послуг можуть мати свої правила та політику конфіденційності. Платіжна установа не несе відповідальності за зміст або функціонування продуктів або послуг третіх осіб.
1.4. Для здійснення розрахунків за допомогою Системи мобільних платежів необхідно зареєструвати в Гаманці Платіжну картку Користувача (здійснити Токенізацію Платіжної картки), надавши відповідні реквізити такої карти: її номер, термін дії та CVC2 код, або ініціювати Токенізацію Платіжної картки через Мобільний застосунок «NovaPay» (без введення реквізитів такої картки). Після верифікації створюється Цифрова картка.
1.5. За допомогою автентифікаційних даних Користувач може використовувати Цифрову картку для Безконтактної оплати через свій Пристрій. Сума оплати списується з Платіжної картки, а деталі операцій відображаються у його Мобільному застосунку «NovaPay».
1.6. Користувач здійснює автентифікацію у Системі мобільних платежів шляхом введення пароля в Гаманці. Цей процес також може включати біометричні дані Користувача, такі як відбитки пальців або розпізнавання обличчя, відповідно до правил та умов Сервіс-провайдера. ПІН-код і інші дані, які використовуються для доступу до Системи мобільних платежів, також можуть бути введені Користувачем. Після введення цих аутентифікаційних даних Користувач підтверджує платіж.
1.7. Користувач з використанням Системи мобільних платежів за допомогою відповідного Пристрою може здійснювати платежі через POS-термінал, оснащений технологією NFC, та здійснювати платежі в мобільних застосунках на мобільному пристрої і на сайтах, які підтримують розрахунки через Систему мобільних платежів.
1.8. Система мобільних платежів дозволяє Користувачу переглядати інформацію про статус Цифрової картки та історію попередніх операцій з використанням цієї Цифрової картки.

2. Права і обов’язки Користувача.
2.1. Користувач зобов’язаний дотримуватися та виконувати Правила, Договір та Правила Сервіс-провайдера.
2.2. Користувач повинен зберігати автентифікаційні дані в недоступному для інших місці, а отже Користувач самостійно несе відповідальність за конфіденційність паролів, ПІН-коду, інших засобів доступу Користувача до Пристрою, Гаманця, Платіжної картки.
2.3. Користувач повинен негайно повідомити Платіжну установу через канали зв’язку, вказані в Договорі, про необхідність блокування Токену у таких ситуаціях, включаючи, але не обмежуючись: випадках зламу мобільного пристрою, підозри про злам, незаконного доступу третіх осіб до Пристрою Користувача, втрати або пошкодження мобільного пристрою, отримання третіми особами доступу до мобільного пристрою, а також в разі підозри про будь-яке інше порушення безпеки та компрометації доступу до мобільного пристрою та/або Гаманця.
2.4. Якщо Користувач не повідомляє Платіжну установу про втрату автентифікаційних даних або компрометацію реквізитів Цифрової картки та Платіжної картки, Платіжна установа не несе відповідальності за можливі збитки Користувача.
2.5. Користувач повинен ознайомитися з умовами Договорів із третіми особами перед створенням, активацією або використанням Цифрової картки.
2.6. Користувач має право використовувати одну й ту ж Платіжну карту в різних Системах мобільних платежів і Гаманцях.
2.7. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання Платіжних безконтактних послуг, видаливши Цифрову картку з Системи мобільних платежів.

3. Платіжна установа має право:
3.1. Відмовити Користувачу в створенні Цифрової картки в Системі мобільних платежів.
3.2. Блокувати дію Цифрової картки або можливість її використання в Системі мобільних платежів у разі:
– невиконання або неналежного виконання Користувачем зобов’язань, передбачених Договором і цими Правилами;
– наявності підозр щодо несанкціонованого використання Цифрової картки.
3.3. Переглядати ці Правила згідно з порядком, визначеним Договором. Користувач має можливість ознайомитися зі зміненою редакцією Правил у своєму Гаманці або на офіційному сайті Платіжної установи.

4. Договори з третіми сторонами.
Правила стосуються використання Користувачем Цифрової картки. Сервіс-провайдер та інші сайти або послуги третьої сторони, які підключені до Системи мобільних платежів, мають власні Договори з третіми сторонами. В такому разі Користувач повинен дотримуватися умов таких Договорів при наданні особистої інформації, використанні послуг або відвідуванні відповідних сайтів. Платіжна установа не несе відповідальності за безпеку, точність, законність, придатність та інші аспекти змісту або функціонування продуктів або послуг Сервіс-провайдера чи інших третіх сторін.

5. Вартість послуг.
5.1. Платіжна установа не стягує додаткову плату за використання Цифрової картки.
5.2. Користувач повинен враховувати, що Договори з третіми сторонами та інші угоди можуть передбачати платежі, обмеження і заборони, які можуть мати вплив на використання Цифрової картки, наприклад, використання даних або плата за передачу текстових повідомлень, що стягується оператором стільникового (мобільного) зв’язку. Користувач зобов’язується нести одноосібну відповідальність за такі платежі і дотримання всіх обмежень чи заборон.

6. Будь-які спори, що виникають з цих Правил або в зв’язку з ними, стосовно будь-якої Цифрової картки, та не врегульовані цими Правилами, регулюються умовами та правилами надання платіжних послуг Платіжної установи. Спори між Платіжною установою та Користувачем повинні бути врегульовані у порядку, визначеному законодавством України.

7. Користувач погоджується і ознайомлений з тим, що Платіжна установа має право здійснювати збір, обробку і використання технічних, персональних даних та пов’язаної з ними інформації, зокрема дані про Пристрій, з метою оновлення та вдосконалення продуктів та послуг Платіжної установи, підвищення безпеки надання послуг та запобігання шахрайству.

8. Платіжна установа не несе відповідальності за послуги Системи мобільних платежів, Сервіс-провайдера або інших третіх осіб. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає Сервіс-провайдер під час використання Користувачем Цифрової картки або Системи мобільних платежів, регулюється Правилами Сервіс-провайдера та угодами з третіми особами і не є предметом цих Правил.

9. Користувач погоджується з тим, що його персональні дані, які обробляються Платіжною установою та міжнародною платіжною системою у зв’язку із роботою Системи мобільних платежів, можуть бути оброблені та передані за межі України, як це передбачено стандартами та правилами міжнародних платіжних систем.

10. Перебої в наданні Платіжних безконтактних послуг.
Платіжна установа не несе відповідальності за:
– послуги Системи мобільних платежів або Сервіс-провайдера;
– збій в роботі Системи мобільних платежів;
– неможливість здійснення операцій за допомогою Системи мобільних платежів;
– будь-який блок, призупинення, анулювання або припинення використання Цифрової картки за допомогою Системи мобільних платежів;
– конфіденційність інформації, що зберігається в Гаманці;
– підтримку операційної системи Гаманця;
– дії Сервіс-провайдера, оператора стільникового (мобільного) зв’язку або будь-якої третьої особи, що здійснюються в рамках обслуговування Гаманця, Системи мобільних платежів;
– будь-які обставини, які можуть перервати, перешкодити або іншим чином вплинути на функціонування Гаманця, Системи мобільних платежів (недоступність мережі оператора стільникового (мобільного) зв’язку, обмеження зони покриття мережі мобільного зв’язку, перебої в подачі або переривання бездротового з’єднання);
– обслуговування бездротових мереж зв’язку, систему відключення/переривання бездротового з’єднання.