Найближча каса

Інформація про продукти

Переказ коштів «Миттєвий»
Послуга Розмір комісії
Переказ коштів «Миттєвий» – переказ коштів від фізичної особи на користь фізичної особи з виплатою суми переказу готівкою, виключно у національній валюті по території України фізичними особами резидентами.

Оплата переказу може здійснюватися за бажанням споживача за допомогою банківської платіжної картки.

Послуга доступна до виплати через декілька хвилин після здійснення переказу коштів відправником

Тариф за послугу складає 2% від суми переказу +20,00 грн.

При оплаті переказу за допомогою банківської платіжної картки банк-емітент банківської карти, за допомогою якої здійснено грошовий переказ, може утримати комісію з відправника грошового переказу, згідно тарифів банку-емітента

Переказ коштів «Експрес»
Послуга Розмір комісії
Переказ коштів «Експрес» – переказ коштів від фізичної особи на користь фізичної особи з виплатою суми переказу готівкою, виключно у національній валюті по території України фізичними особами резидентами.

Оплата переказу може здійснюватися за бажанням споживача за допомогою банківської платіжної картки.

Переказ доступний до виплати на наступний день

Тариф за послугу складає 2% від суми переказу +20,00 грн. (округлюється до цілої гривні за математичними правилами).

При оплаті переказу за допомогою банківської платіжної картки банк-емітент банківської карти, за допомогою якої здійснено грошовий переказ, може утримати комісію з відправника грошового переказу, згідно тарифів банку-емітента.

Переказ коштів «Експрес Безготівковий»
(з подальшим зарахуванням на банківську картку)
Послуга Розмір комісії
Переказ коштів «Експрес Безготівковий» (з подальшим зарахуванням на банківську картку) – це переказ коштів від фізичної особи на користь фізичної особи шляхом зарахування коштів на рахунок відповідного банку з подальшим їх зарахуванням на платіжну картку фізичної особи отримувача переказу.

Оплата переказу може здійснюватися за бажанням споживача за допомогою банківської платіжної картки.

Тариф за послугу складає 2% від суми переказу + 20,00 грн.*

Банк-емітент банківської картки, на яку було проведено зарахування грошового переказу, може утримати комісію з отримувача грошового переказу, згідно тарифів банку-емітента
Переказ коштів «Безготівковий»
Умови послуги Сплата комісії
Переказ коштів «Безготівковий» – переказ коштів від фізичної особи на користь суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи – підприємця) із зарахування суми переказу на його рахунок (відкритий у будь-якому банку), здійснюється виключно у національній валюті по території України фізичними особами резидентами.
Оплата переказу може здійснюватися за бажанням споживача за допомогою банківської платіжної картки.Переказ виконується в строк до трьох операційних днів
Платником комісії є Отримувач переказу- суб’єкт господарювання або Відправник переказу-фізична особа (виходячи з того, послуга надається за тарифом «Стандартний» чи «Індивідуальний», що зазначені нижче
Тарифікація послуги
Тарифна сітка Умови сплати комісії
Тариф «Стандартний»
для переказу коштів «Безготівковий»
За переказ фізичною особою коштів на користь Отримувачів переказу-суб’єктів господарювання, з якими Компанією укладено договір на переказ коштів, комісію сплачує Отримувач переказу (окрім переказів на користь Отримувачів-суб’єктів господарювання, вказаних у Додатку №1.1 до Публічного договору з фізичною особою про надання фінансових послуг з переказу коштів).

Тарифи на послуги з переказу коштів «Безготівковий» для фізичних осіб за тарифом «Стандартний» (Додаток №1 до Публічного договору з фізичною особою про надання фінансових послуг з переказу коштів) розміщено у розділі «Документи для приватних осіб» (для переходу тисни тут)

Тариф «Індивідуальний»
для переказу коштів «Безготівковий»
За переказ коштів фізичною особою на користь Отримувачів переказу-суб’єктів господарювання, з якими Компанією укладено договір на переказ коштів та які вказані у Додатку №1.1 до Публічного договору з фізичною особою про надання фінансових послуг з переказу коштів, комісію сплачує Відправник переказу-фізична особа.

Тарифи на послуги з переказу коштів «Безготівковий» для фізичних осіб за тарифом «Індивідуальний» (Додаток №1.1 до Публічного договору з фізичною особою про надання фінансових послуг з переказу коштів) розміщено у розділі «Документи для приватних осіб» (для переходу тисни тут)

Переказ коштів «Безготівковий АРТУА»
Умови послуги Сплата комісії
Переказ коштів «Безготівковий АРТУА» – фінансова послуга, яка забезпечує приймання Переказу коштів ТОВ «НоваПей» у Відправника з подальшим перерахуванням коштів учасником ВПС «FORPOST» ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА» на рахунок Отримувача переказу – суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи – підприємця), з метою розрахунку за товари/послуги. Не тарифікується для Відправника переказу – фізичної особи
Відправник не сплачує комісію. Платником комісії є суб’єкт господарювання.
Послуга «Платіжні сервіси FLASHPAY»
Фінансова послуга, яка забезпечує безготівкове перерахування Переказу його Відправником без відкриття рахунку з подальшим зарахуванням коштів на рахунок Отримувача переказу-суб’єкта господарювання, з метою оплати товарів/робіт/послуг (у т.ч. для оплати обов’язкових платежів та зборів, на погашення кредитів, виданих банками/небанківськими фінансовими установами, здійснення страхових платежів, благодійних внесків тощо) на підставі укладених договорів або на підставі договірних відносин, укладених з Отримувачем переказу-суб’єктом господарювання; або на поповнення банківського рахунку фізичної особи
  • При відкликанні переказу за Послугою за ініціативою Відправника – сплачена комісія не повертається;
  • Переказ за Послугою не доступний до оплати з використанням платіжної картки (електронного платіжного засобу);
  • Послуга надається клієнтам з використанням ВПС «FLASHPAY», учасником якої є Компанія та Платіжною організацією якої є ПАТ «Банк Фамільний»;
  • Строк зарахування Переказу кінцевому Отримувачу – до трьох банківських днів (строк зарахування може відрізнятись та залежати від регламенту ВПС «FLASHPAY», регламенту банку кінцевого Отримувача, коректності реквізитів, наданих Відправником, тощо)
Типи продуктів, що надаються за послугою «Платіжні сервіси FLASHPAY»
Категорії та умови послуг Сплата комісії
Переказ коштів «Вільні реквізити FLASHPAY» – переказ коштів виключно у національній валюті по території України від Відправника переказу – фізичної особи на користь Отримувачів (будь-яких із суб’єктів господарської діяльності – постачальників товарів/послуг) або на поповнення банківського рахунку фізичної особи за умови надання повних реквізитів для оплати Тариф за послугу складає 1% від суми переказу, але не менше 15,00 грн.Платником комісії є відправник переказу
Послуга «Переказ на оплату сервісів «FLASHPAY»» – фінансова послуга, яка забезпечує безготівкове перерахування Платежу від Відправника переказу на користь Отримувача переказу – суб’єкта господарювання, за умови надання Відправником переказу ідентифікатору платежу та назви Отримувача переказу Платником комісії є Відправник переказу-фізична особа або Отримувач переказу – суб’єкт господарюванняПлатник комісії та розмір комісії за переказ коштів фізичною особою на користь Отримувачів переказу-суб’єктів господарювання, встановлюється у договорі на переказ коштів, що укладається із суб’єктом господарювання *
Категорії Послуги «Переказ на оплату сервісів «FLASHPAY»»
Категорії та умови послуг Сплата комісії
Переказ «Платежі договірні з комісією FLASHPAY» Тариф за послугу складає
1% від суми переказу, але не менше 7 грн. (Платником комісії є Відправник переказу) *
Переказ «Платежі договірні без комісії FLASHPAY» Не тарифікується
для Відправника переказу – фізичної особи (Комісія сплачується Отримувачем переказу) *
Переказ з призначенням «Погашення кредитів з комісією FLASHPAY» Тариф за послугу складає
1% від суми переказу, але не менше 15 грн. (Платником комісії є Відправник переказу) *
Переказ з призначенням «Погашення кредитів без комісії FLASHPAY» Не тарифікується
для Відправника переказу – фізичної особи (Комісія сплачується Отримувачем переказу) *
Переказ «Поповнення мобільного рахунку з комісією FLASHPAY» 5 грн.
Платником комісії є Відправник переказу *
Переказ «Поповнення мобільного рахунку без комісії FLASHPAY» Не тарифікується
для Відправника переказу – фізичної особи (комісія сплачується Отримувачем переказу) *
Переказ коштів «Поповнення карт FLASHPAY» (зарахування коштів онлайн) 1% від суми переказу коштів + 5 грн. (Платником комісії є Відправник переказу) *
Примітка:

* – детальний перелік Тарифів за послугою «Переказ на оплату сервісів «FLASHPAY»» для фізичних осіб – клієнтів ТОВ «НоваПей» наведено в Додатку 1.2 до Публічного договору про надання послуг з переказу коштів (розміщено у розділі «Документи для приватних осіб» – для переходу тисни тут)

Детальні Тарифи та порядок сплати комісії за наведеними вище послугами, які надаються для клієнтів – фізичних осіб (у т.ч. за Тарифами, встановленими окремими договорами з відповідними Отримувачами коштів за послугою – фізичними особами або суб’єктами господарювання) наведено у розділі «Документи для приватних осіб» (для переходу тисни тут)

Веб-сайт використовує файли cookie. З їх допомогою ми покращуємо роботу сайту. Залишаючись на сайті, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Погодитись