03026, м. Київ, Столичне шосе, буд. 103, корп. 1, 13 пов., оф. 1304
+38 /067/ 552 22 24
Пн-Пт 9:00-18:00
ПОШУК НАЙБЛИЖЧОЇ КАСИ

Юридичні документи для оформлення договору

 

КЛІЄНТ – ЮРИДИЧНА ОСОБА

1. Копія належним чином зареєстрованих установчих документів:

  • Статут
  • Засновницький договір
  • Установчий акт
  • Положення
  • Рішення про створення юридичної особи або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписане усіма засновниками (для юридичних осіб, які створені та/або діють на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України)

2. Копія* виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу.

3. Копія документу про призначення керівника (протокол вищого органу управління юридичної особи та наказ на призначення (вступ на посаду) керівника з правом першого підпису на документах, засвідчені печаткою та підписом керівника.

4. Копія документу про призначення головного бухгалтера (протокол відповідного органу управління (за наявності) та наказ на призначення (вступ на посаду) головного бухгалтера з правом другого підпису на документах, засвідчена печаткою та підписом керівника.

5. Копія документу про призначення іншої довіреної особи (протокол відповідного органу управління (за наявності) та наказ про призначення на посаду – для посадових осіб або довіреність – для уповноважених осіб), засвідчена печаткою та підписом керівника.

6. Паспорти та документи, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків**, осіб, що мають право першого та другого підпису, засвідчені підписом власника документа.

7. Опитувальник (в паперовому форматі та форматі .xls), підписаний керівником та засвідчений печаткою юридичної особи.

8. Схематичне зображення структури власності або офіційний лист, в якому розписана структура власності із зазначенням усіх кінцевих бенефіціарних власників.

9. Фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання або квитанцію з відправки звітності в електронному вигляді.

* Копії документів мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.

** Документи, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, не вимагаються, якщо в паспорті особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

КЛІЄНТ – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

  1. Опитувальник (в паперовому форматі), підписаний фізичною.
  2. Паспорт та документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, * фізичної особи-підприємця, засвідчені підписом власника.
  3. Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  4. Фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання або квитанцію з відправки звітності в електронному вигляді.

* Документи, що засвідчують реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, не вимагаються, якщо в паспорті особи органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.